• endwhile; endif; ?>

משרדים ברחוב הרצל תל אביב

המשרדים, אשר ניבנו מתוך מחשבה עיצובית המשלבת פרקטיות עיסקית מצד אחד, עם עוצמה ביצועית ויוקרה מצד שני, משקפים את חזון המתכנן ואת הדיוק בהוצאה לפועל של התכנון. הוורסיטליות, האקלקטיות ותשומת הלב לפרטים הקטנים שזורים כחוט השני לאורך התכנון והביצוע של המשרדים האיכותיים הללו, עד לתוצאה הסופית המושלמת.